Med. Vet María Inés Besansón

Vet. Pedro Iguaín

Osvaldo Sosa

Juan Carlos Mansilla

Cintia Silvestro

Araceli Castro

Fabián Gauna